Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Κληροδοτήματος" Φερενίκης Καλούδη"

 Εγκριση προϋπολογισμού  διαχ. έτους 2020 του Κ.Α.Δ  με την επωνυμία "Κληροδότημα Φερενίκης Καλούδη" που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας