Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.ΔΕ του ΕΜΠ

 Εγκριση  προϋπολογισμού   διαχ. έτους 2020 του Ιδρύματος Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής  Ερευνας   του  Ε.Μ.Π  pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας