Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Ιδρύματος « Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου – Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας »

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2020 του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία « Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου – Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας ».pdf pdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας