Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 "Δωρεάς Μαρίας Δάλλα"

  Εγκριση προϋπολογισμού  διαχ.  έτους 2019 του Κ.Α.Δ  με την επωνυμία "ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ" που διαχειρίζεται ο Δήμος Πωγωνίου  pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας