Εγκριση προϋπολογισμού 2019 του Κληροδοτήματος "Δ.Κ Φιλίτου Υπέρ Παρθεναγωγείου Ζίτσης"

 Εγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 του Κληροδοτήματος "Δ.Κ Φιλίτου  Υπέρ Παρθεναγωγείου Ζίτσης" pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας