Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος" Θεόδωρου και Αικατερίνης Τσιντώση"

Εγκριση προϋπολογισμού  διαχ. έτους 2018  του Κ.Α.Δ με την επωνυμία   " Κληροδότημα Θεόδωρου και Αικατερίνης Τσιντώση" που διαχειρίζεται ο Δήμος Πρέβεζας. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας