Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος"Γεωργίου Γκανία"

 Εγκριση  προϋπολογισμού διαχ. έτους 2018  του Κ.Α.Δ με την επωνυμία " Κληροδότημα Γεωργίου  Γκανία" που διαχειρίζεται ο Δήμος  Πρέβεζας  pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας