Απόφαση Συντονιστή ΑΔ για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 Κληροδότηματος Κωνσταντίνου Βαρνάβα

Απόφαση Συντονιστή ΑΔ για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 Κληροδότηματος Κωνσταντίνου Βαρνάβα.pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν