Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος"Οικ. Γεωργίου Περδικάρη"

Εγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2018  του Κληροδοτήματος  "Οικ. Γεωργίου Περδικάρη" pdfpdf