Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κοιν. ιδρύματος «Ίδρυμα εις μνήμην Νικολάου & Κούκας Κωνσταντινίδη».

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κοιν. ιδρύματος «Ίδρυμα εις μνήμην Νικολάου & Κούκας Κωνσταντινίδη», με έδρα τα Γρεβενά. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας