Εγκριση προυπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος "Αλ. Καρούτα" με έδρα το Τσοτύλι Κοζάνης

Εγκριση προυπολογισμού 2019  του κληροδοτήματος " Αλ. Καρούτα" με έδρα το Τσοτύλι Κοζάνης .pdfporyp2019_karouta.pdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας