Εγκριση προυπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος " Γεωργίου Αθ. Διβανόπουλου" με έδρα τον Αυγερινό Κοζάνης

Εγκριση προυπολογισμού 2019 του κληροδτήματος " Γεωργίου Αθ. Διβαν'οπουλου" με 'έδρα τον Αυγερινό Κοζάνηςpdfproyp2019_dibanopoulou.pdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας