Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 κληροδοτήματος "Βασιλικής Σακελλαρίου" (Σύνδεσμος Γραμμάτων & Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης)

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος "Βασιλικής Σακελλαρίου", τη διαχείριση του οποίου έχει ο Σύνδεσμος Γραμμάτων & Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης. pdfpdf