Εγκριση προυπολογισμού 2018 του Κληροδοτήματος " Κων/νου Γ. Βρέλλα " με έδρα την Κοζάνη

Εγκριση προυπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος " Κων/νου Γ. Βρέλλα" με έδρα την Κοζάνη . pdfbrella_proyp_2018.pdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν