Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στην Κόνιτσα , ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος 'Ηρακλή Παπαχρηστίδη"

 Ανακοίνωση εκμίσθωσης  ακινήτου στην Κόνιτσα  ιδιοκτησίας  του Κληροδοτήματος  "Ηρακλή Παπαχρηστίδη" pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας