Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος "Ειρήνης Σταλημέρου"

 Διακήρυξη διαδικασίας εκμίσθωσης  ακινήτου (διαμερίσματος) στην Αθήνα , επί της οδού  Ευρυδάμαντος 28, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος  "Ειρήνης Σταλημέρου" pdf pdf