Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου (αστική μίσθωση), στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Π. Παπαγεωργίου 4, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ", με έδρα τη Θεσ/νίκη.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου (αστική μίσθωση), στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Π. Παπαγεωργίου 4, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ", με έδρα τη Θεσ/νίκη. Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 07/06/2016, ημερομηνία λήξης 26/06/2016. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας