Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου Ε2 στη Θεσσαλονίκη του Ιδρύματος "Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως"

Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος Ε2 επί της οδού Δεσπεραί 23 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος "Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως". Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 1.9.2015 και ημερομηνία λήξης της διαδικασίας 20.9.2015. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας