Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στη Θεσσαλονίκη Ιδρύματος " Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως"

Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος 5ου ορόφου, επί της οδού Δεσπεραί 23 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος "Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως". Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 24.07.2015 και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 12.08.2015. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας