Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη του Ιδρύματος "Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως"

Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος "Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως". Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 09.04.2015 και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 28.04.2015. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας