Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη Ιδρύματος " Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως"

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος "Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως" στη Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας 06.03.2015 και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 26.03.2015. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας