Απολογισμός Ισολογισμός έτους 2018 ΚΑΔ Δήμου Ιωαννιτών ¨Κληροδότημα Αλεξάνδρας - Ελένης Γκαστή¨

Απολογισμός έτους 2018 ΚΑΔ Δήμου Ιωαννιτών ¨Κληροδότημα Αλεξάνδρας - Ελένης Γκαστή¨.pdfpdf

Ισολογισμός έτους 2018 ΚΑΔ Δήμου Ιωαννιτών ¨Κληροδότημα Αλεξάνδρας - Ελένης Γκαστή¨.pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας