Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2018 Ιδρύματος Γεωργίου Ιωαν. Βαλέκα

Απολογισμός έτους 2018 Ιδρύματος Γεωργίου Ιωαν. Βαλέκα.pdfpdf

Ισολογισμός έτους 2018 Ιδρύματος Γεωργίου Ιωαν. Βαλέκα.pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας