Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 του Κληροδοτήματος "Λάζαρου Ι. Γκέκα " με έδρσ την Κοζάνη

Απολογισμός- Ισολογισμός έτους 2017 του κληροδοτήματος "Λάζαρου Ι. Γκέκα"με έδρα την Κοζάνη .pdfapol_isologismow_2017_geka.pdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν