Απολογισμός-Ισολογισμός 2017 Ιδρύματος "Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως"

Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 του Ιδρύματος  "Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως", όπως υποβλήθηκαν από το Ίδρυμα. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας