Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2017 του Ιδρύματος"Κων. & Μαργαρίτη Βρέντζιου" με εδρα τα Γρεβενά

Απολογισμός - Ισολογισμός 2017 του Κοιν. Ιδρύματος " Κων/νου & Μαργαρίτη Βρέντζιου" με έδρα τα Γρεβενά .ppdfapologismos2017_brentziou.pdfdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας