Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για έκδοση αδειών επισκευής & αδειών επισκευής μικρής κλίμακας

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15-06-2016 λήγει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών επισκευής & αδειών επισκευής μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση κτισμάτων που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών σε περιοχές των Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την αριθ.πρωτ. pdfΔΑΕΦΚ/925/Α325/21-05-2015 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:ΩΙΖΑ465ΦΘΘΨ4Ω) Φ.Ε.Κ.1144/Β/16-06-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 καταληκτική ημερομηνία.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Τ.Κ. 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail: xastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

559

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας