Υποβολή αιτήσεων από πολίτες πληγέντων περιοχών από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1144Β/16-06-2015 η ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ/925/Α325/21-05-2015 ( ΑΔΑ:ΩΙΖΑ465ΦΘΘ-Ψ4Ω) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών στις Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙNΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-09-2015 στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. ΤΚ 501 00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mailgiatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mailxastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

632

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας