Υποβολή αιτήσεων από πολίτες πληγέντων περιοχών από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1143 Β/16-6-2015 η ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ/οικ. 2263/Α325/21-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΓΚΜ465ΦΘΘ-195) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των κατολισθήσεων στις Π.Ε.ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. ΤΚ 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

417

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας