Περίληψη της με αριθμ.καταθ.409/2018 αίτησης για την ερμηνεία -επέκταση, συμπλήρωση της βούλησης της διαθέτιδος"Ερρικέττης Ιωαννίδου"

 Περίληψη της με αριθμ. καταθ.409/2018 αίτησης, που κατατέθηκε στο Εφετείο Ιωαννίνων απο την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος "Ερρικέττης Ιωαννίδου" για  την ερμηνεία -επέκταση συμπλήρωση της βούλησης της διαθέτιδος "Ερρικέτης Ιωαννίδου". pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας